Φορτώνιιιιει

Γατάκια αγγλάκια…

Γατάκια αγγλάκια…

Panos PanicPanos Panic24/06/20161min

Magazine


brexit

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)