Ποια θα πάρει ο Χάρος;

Ποια θα πάρει ο Χάρος;

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου