Τσίπρας – Μητσοτάκης σε ευθεία ρήξη

Τσίπρας – Μητσοτάκης σε ευθεία ρήξη

Panos PanicPanos Panic11/10/2016

cuels_3xeaerg1b-jpg-large

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)


Leave a Reply

Your email address will not be published.