Να βλέπουμε την αισιόδοξη πλευρά

Να βλέπουμε την αισιόδοξη πλευρά

tritoskosmos

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου